Institusjonsplasseringer

Gemt AS tilbyr heldøgnsplasseringer etter barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven av høy kvalitet til foreldre, familier og til barn og unge med ulike diagnoser og psykiske lidelser, og utviklingshemming. I samarbeid med våre oppdragsgivere kartlegger vi behovene og skreddersyr et individuelt tilpasset tilbud som fører til varig endring. Vi tilbyr tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven til barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i et strukturert miljøterapeutisk behandlings-og bomiljø. Vår barne- og ungdomspsykiater er en viktig bidragsyter i å etablere individuelt tilpassede tjenester. Vi har boliger både i Oslo kommune og i Bærum kommune.

 

I våre lokaler på Furuset er vi godkjent for tre plasser i alderen 13-18 år hjemlet i barnevernlovens §3-2, §5-1 eller §6-1. Huset ligger innerst i en blindvei ved grensen til Østmarka. Her er det mange fine turstier, badevann og fiskemuligheter. Bak huset er det god plass til uteaktiviteter. Vi ønsker særlig å tilby plassering til barn og unge som er i behov av å øve seg på å håndtere storbylivet. Vi har muligheter til å tilby strukturert ferdighetstrening og eksponering knyttet til dette under oppholdet-da det er relativt kort vei til bykjernen. 

 

Vi har i tillegg betinget godkjenning etter §5-1 og §3-2 for to plasser i enetiltak i våre avdelinger i Gamlebyen i Oslo. Enetiltak i denne målgruppen er 10-18 år og er ment midlertidig for barn som ikke profitterer på å være del av en gruppe, som ikke passer inn i fosterhjem på plasseringstidspunktet, eller som har emosjonelle, sosiale og kognitive vansker slik at plassering i en større barnegruppe vil være uhensiktsmessig. Vi vil legge til rette for- og arbeide med at barnet kan omgås jevnaldrende utenfor institusjonen- tilpasset barnets sosiale fungering og behov.