Velkommen til Gemt AS

Gemt AS er et privat barneverntiltak etablert i 2000. Vi har en tverrfaglig sammensatt og fleksibel personalgruppe med lang barnevernsfaglig erfaring og psykiatrisk kompetanse. Våre ansatte blir veiledet av eksterne veiledere og vi har tilgang til ulike psykologer med kompetanse på forskjellige fagfelt. Tiltaket har lege som fortrinnsvis ungdom kan benytte seg av - han har vært tilknyttet tiltaket over mange år.


Les mer