Kontakt oss

Gemt AS

Telefon : 23 30 00 50

Adresse : Strømsveien 42, 0658 Oslo

E-post : post@gemt.no*
*

Erling Bergli

Leif H Røed

Monika Vee Karlsen

Renee Bystrøm

Ranveig Eastwood

Idil Mohamod

Turid Sandviknes

Andreas Eriksen

Daglig leder

Adm. leder

Faglig Leder
Psyk. sykepleier

Familieterapeut

Familieterapeut

Barnevernspedagog

Miljøterapeut

90 84 39 42 91 13 56 08 91 71 22 47 97 53 64 92 901 38 674 95 23 06 91 918 18 079 99 62 15 88
post@gemt.no post@gemt.no post@gemt.no post@gemt.no post@gemt.no post@gemt.no post@gemt.no post@gemt.no